Velo News

  1. Home » Zdenek Stybar chases Superprestige on Ridley X-Night » Zdenek Stybar’s 4ZA derailleur mount

Zdenek Stybar’s 4ZA derailleur mount

Zdenek Stybar's SRAM Red front derailleur hangs from a 4ZA seattube-mounted bracke

Zdenek Stybar’s SRAM Red front derailleur hangs from a 4ZA seattube-mounted bracket | Photo: Brian Holcombe