Velo News

  1. Home » Kittel kicks to win; Velits wraps overall at Oman » Tour of Oman 2012 / Stage 6

Tour of Oman 2012 / Stage 6

Velits atop the podium. Photo courtesy Omega Pharma-Quick Step/Tim de Waele